Graveyard Voices

Taith Gerdded Treftadaeth Mynwent Cathays: Lleisiau'r Fynwent

Trwy bartneriaeth ffrwythlon gyda Chyngor Dinas Caerdydd, mae Prifysgol De Cymru (PDC) wedi cynhyrchu ystod o waith perfformio cyhoeddus ar draws y ddinas. Gan weithio’n agos â gwasanaethau Mynwentydd a Phrofedigaeth y Cyngor, mae PDC wedi dod â 'hanes yn fyw’ gyda pherfformwyr yn creu golygfeydd byr yn ymwneud â storïau diddorol y bobl a gladdwyd ym Mynwent Cathays.

Cyllid: Being Human Festival 2016 (wedi’i ariannu gan AHRC/Y Cyngor Prydeinig)
Tîm Ymchwil: Dr Robert Smith a Denis Lennon (Cyn DP: Yr Athro Richard Hand)
Mewn partneriaeth â: Gwasanaethau Profedigaeth Cyngor CaerdyddCyfeillion Mynwent Cathays

Gan ymgasglu yn y capeli marwdy Gothig Fictorianaidd a adferwyd, ac wrth lan beddi, clywodd cyfranogwyr yn y digwyddiad rhad ac am ddim (rhan o’r wyl genedlaethol Being Human Festival) hanes rhyfeddol Mynwent Cathays, y trydydd mwyaf yn y DU. Wrth weithio gyda Chyngor Dinas Caerdydd, daeth actorion a cherddorion hanes y safle unigryw hwn yn fyw trwy gyflwyniadau storïau am y rhai a gladdwyd yn y fynwent. Mae 'Lleisiau’r Fynwent’ hyn yn rhychwantu’r Oes Fictoraidd yn dda i’r 20fed ganrif ac maent yn amrywio o’r cyfoethog, arwrol neu werthfawr i’r hynod drasig ac arwyddocaol.

Mae 'Lleisiau’r Fynwent’ yn fonolegau sain byr, iasol ac yn bortreadau braidd yn ddoniol gan fyfyrwyr Ysgol Cerddoriaeth a Pherfformio PDC. Mae’r rhaglenni’n rhan o gasgliad o’r enw Student Showcase: Drama; dramâu sain gyda pherfformiadau gan fyfyrwyr a staff, yn aml yn cynnwys sgriptiau gwreiddiol a cherddoriaeth.

'Graveyard Voices’ are short audio monologues, creepy and somewhat humorous vignettes by students of USW’s School of Music & Performance. The programmes form part of a collection entitled Student Showcase: Drama ; audio dramas with performances from students and staff, often including original scripts and music.

Rhyddheir mwy o ‘Lleisiau’r Fynwent’ dros yr ychydig wythnosau nesaf, ond mae’r casgliad cyntaf yn cynnwys:

Cathays Cemetery Heritage Walk: Graveyard Voices

Through a fruitful partnership with Cardiff City Council, the University of South Wales (USW) has produced a range of public performance work across the city. Working closely with the Council’s Cemeteries and Bereavement services, USW has brought ‘history to life’ with performers creating short scenes relating to the fascinating stories of the people buried in the Cathays Cemetery.

Funding: Being Human Festival 2016 (funded by AHRC/British Academy)
Research Team: Dr Robert Smith and Denis Lennon (Former PI: Professor Richard Hand)
In partnership with: Cardiff Council Bereavement ServicesFriends of Cathays Cemetery

Gathering in the restored Victorian Gothic mortuary chapels and at gravesides, participants in this free event (part of the national Being Human Festival) heard the remarkable history of Cathays Cemetery, the UK’s third largest. Working with Cardiff City Council, actors and musicians brought the history of this unique site to life through presentations of stories about those buried in the cemetery. These ‘Graveyard voices’ span the Victorian era well into the 20th century and range from the rich, heroic or esteemed to the profoundly tragic and emblematic.

This free event (part of the national Being Human Festival) consolidated these popular heritage walks with a live audio performance that re-created the sounds and stories of the cemetery and featured the launch of a series of anywhere, any time heritage walk podcasts. In addition to the performance, the event featured presentations and an open discussion on the multiple histories and futures of the cemetery.

'Graveyard Voices’ are short audio monologues, creepy and somewhat humorous vignettes by students of USW’s School of Music & Performance. The programmes form part of a collection entitled Student Showcase: Drama ; audio dramas with performances from students and staff, often including original scripts and music.

More Graveyard Voices will be released over the next few weeks, but this first batch comprises: