Media Music Drama Research Group main image

Grŵp Ymchwil Cyfryngau Cerddoriaeth Drama

Croeso i Grwp Ymchwil Cyfryngau Cerddoriaeth Drama (MMD) 

Lleolir Grwp Ymchwil Cyfryngau Cerddoriaeth Drama (MMD) ym Mhrifysgol De Cymru yng Nghaerdydd. Mae’n cynrychioli casgliad o academyddion â diddordebau rhyngddisgyblaethol eang, pob un ohonynt yn canolbwyntio ar ddadansoddiad beirniadol a chynhyrchu creadigol ar gyfer testunau diwylliannol. Mae’r Grwp hefyd yn arddangos ymchwil staff, yn annog ymgysylltu ag academyddion y tu allan i UDA ac yn cefnogi cynhyrchu allbwn REF a cheisiadau grant llwyddiannus..