mmd banner

Amdanom Ni

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, dyfarnwyd bod 65% o ymchwil y gyfadran yn uned asesu D35 Cerddoriaeth, Drama, Dawns a Chelfyddydau Perfformio (yn cynnwys y cyfryngau ac astudiaethau diwylliannol) naill ai’n rhyngwladol rhagorol (3*) neu fel un sy’n arwain y byd (4*).

Mae’r grwp ymchwil Cyfryngau Cerddoriaeth Drama (MMD) yn bwriadu cefnogi staff wrth gynhyrchu allbynnau REF-abl, ceisiadau grant llwyddiannus ac i ddatblygu a chefnogi staff fel ymchwilwyr. Yn benodol, bydd MMD yn cefnogi ac yn cynnal meysydd cryfder a rhagoriaeth ac yn ymdrechu i atgyfnerthu a gwella meysydd datblygu. Arweinir y gr?p gan yr Athro Paul Carr.


Mae diddordebau ymchwil y grwp yn eang, gan gynnwys meysydd fel:

 • Hanes theatr
 • Theatr fel arfer cymdeithasol
 • Theatr Gymraeg, drama Cymraeg yn Saesneg
 • Adrodd storïau
 • Perfformio diwylliannol
 • Perfformio a safle
 • Arferion perfformio cyfoes
 • Drama teledu
 • Gwneud ffilmiau
 • Celf fel arfer cymdeithasol

 • Fideo, ffotograffiaeth a gosodiad celf byw
 • Radio cymunedol
 • Hanes cerddoriaeth
 • Gwneud cerddoriaeth
 • Cerddoleg
 • Cerddoriaeth fel ymarfer cymdeithasol
 • Cerddoriaeth gymunedol
 • Ymchwil sy’n canolbwyntio ar ddiwydiant cerddoriaeth
 • Theori ac ymarfer cerddoriaeth boblogaidd
 • Perfformio rhyng-ganolog neu aml-gyfrwng

 • Addasu, trosi ac ysgrifennu ar draws cyfryngau a pherfformio
 • Diwydiannau Creadigol a Pholisi’r Cyfryngau
 • Cerddoriaeth, diwylliant a hunaniaeth
 • Astudiaethau teledu
 • Cynulleidfaoedd a dilynwyr
 • Newyddiaduraeth
 • Radio
 • Addasiadau sgrîn
 • Hunaniaeth

Ein hamcanion:

 • Ymgymryd ag ymchwil byd-eang a lleol perthnasol i anghenion y diwydiannau creadigol a diwylliannol yn Ne Cymru.
 • Datblygu, cynnal a lledaenu ymchwil o statws cenedlaethol a rhyngwladol sy’n gymesur â gofynion y Brifysgol, Sefydliad Ymchwil y Diwydiant Creadigol a gofynion REF.
 • Meithrin a chefnogi cynaliadwyedd ymchwil REF-abl o fewn aelodaeth sy’n datblygu, gan feithrin amgylchedd ymchwil sy’n cefnogi pob ymchwilydd, gan gynnwys ymchwilwyr gyrfa gynnar, a myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig wrth gyflawni llwyddiant ymchwil a datblygu gyrfa
 • Ymgysylltu ag ymarfer rhyngddisgyblaethol ac amlddisgyblaeth REF-abl, o fewn y gr?p, y gymuned ehangach a grwpiau ymchwil eraill yn y brifysgol.
 • Cysylltu ymchwil REF-abl i ymarfer proffesiynol, addysgu, agendâu diwydiant a pholisi’r llywodraeth.
 • Ymgysylltu’n agored â dadleuon cyfredol o fewn Diwydiannau Diwylliannol De Cymru. Hwyluso a chynyddu nifer y ceisiadau grant allanol.
 • Datblygu partneriaethau strategol gyda phartneriaid allanol, gan gynnwys Sefydliadau Addysg Uwch eraill a diwydiant/celf a sefydliadau diwylliannol/gwneuthurwyr polisi.
 • Cyfoethogi cwricwlwm israddedig ac ôl-raddedig y gyfadran trwy ddarparu addysgu dan arweiniad ymchwil sy’n cefnogi ein myfyrwyr i ddod yn raddedigion beirniadol ac annibynnol gyda sgiliau ymchwil trosglwyddadwy ar gyfer eu dyfodol.