Cyfleoedd Astudio

 Mae’r Cyfryngau Cerddoriaeth Drama yn cynnig MPhil a PhD trwy astudiaeth amser llawn neu ran-amser. Bob blwyddyn mae Cyfadran y Diwydiannau Creadigol yn cynnal cynhadledd ôl-raddedig. Dyma gyfle i fyfyrwyr ymchwil siarad am eu prosiect ymchwil mewn amgylchedd cefnogol ac ysgolheigaidd. Fe’i cynlluniwyd i helpu myfyrwyr i ddatblygu eu medrau cyflwyno, gwerthuso eu cynnydd, a chyfrannu at ddatblygiad ysgolheigaidd eu cydweithwyr. Dilynwch y dolenni ar y chwith i gael gwybodaeth am symposiwm ymchwil ôl-radd eleni a rhestrau o’n myfyrwyr ymchwil cyfredol a gwblhaodd yn ddiweddar.

Dylid cyfeirio ymholiadau am ymchwil ôl-radd at Dr Christina Papagiannouli .