Symposiwm Trochi: ADDYSG CERDDORIAETH BOBLOGAIDD YNG NGHYMRU

30-01-2020 at 9.30am to 6pm

Lleoliad: TRAMSHED TECH, CAERDYDD

Gynulleidfa: Public

Cost: £5

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

Symposiwm Trochi: ADDYSG CERDDORIAETH BOBLOGAIDD YNG NGHYMRU

Mae gan Gymru dirwedd unigryw yn ddiwylliannol, gwleidyddol, ieithyddol a cherddorol wrth gwrs. Fel Cenhedloedd Bach eraill, mae gan y wlad set benodol o heriau er mwyn sicrhau ei bod yn manteisio ar botensial llawn cerddoriaeth. O ran addysg cerddoriaeth boblogaidd, caiff y dirwedd ehangach hon ei llywio gan fentrau a ariennir gan Lywodraeth Cymru a chynghorau lleol. Bwriad y mentrau hyn o leiaf yn rhannol yw ‘addysgu’ rhanddeiliaid o fewn Diwydiant Cerddoriaeth Cymru. Er bod y mentrau hyn wedi’u lleoli y tu allan i addysg ‘prif ffrwd’, gellir eu hystyried yn bodoli ochr yn ochr â dadleuon ynghylch lle cerddoriaeth boblogaidd yn y cwricwlwm a dirywiad y ddarpariaeth offerynnol yng Nghymru gyda’r ddau wedi bod yn rhan o ddadleuon parhaus yn y Senedd. Yn cynnwys ystod o siaradwyr arbenigol, byddwn yn archwilio'r dadleuon hyn, gan amlinellu astudiaethau achos, arfer da a ffyrdd y gall system addysg Cymru wella.

 

CYFLWYNIAD:

09.50am

Yr Athro Paul Carr

 

PANEL 1:

10.00am - 11.30am

Olivia Gable a James Hannam: Hanfod: Ariannu addysg gerddoriaeth boblogaidd yng Nghymru.
Rob Smith: Darllen a Siarad: Archwilio arddull gerddorol yn yr ystafell ddosbarth a chymuned yng Nghymru.
Luke Thomas: Tuag at Ysgol Cymorth Cerddoriaeth Boblogaidd yng Nghymru: achos Project Forté.

 

EGWYL COFFI:

11.30am – 12.00pm


PANEL 2:

12.00pm - 1.30pm

Paula Gardiner a Rachel Kilby: Cerddoriaeth yw Cerddoriaeth: dyfodol diwylliannol cyfoethocach i Gymru.
Bethan Jenkins: Ysgol Lewis, Pengam: Lle Ysgrifennu Caneuon yng Nghwricwlwm Cerddoriaeth Cymru.
Gillian Mitchell: Dyfodol Cerddorol a Chelfyddydau Ieuenctid Cenedlaethol Cymru: Astudiaeth Achos.
Simon Parton: Cyfle Cyfartal: Defnyddio technoleg a cherddoriaeth bop i ennyn diddordeb pobl ifanc mewn creu cerddoriaeth.


EGWYL CINIO:

1.30pm - 2.30pm


PRIF SIARADWR:

2.30pm - 3.30pm

Yr Athro Paul Carr: Addysgeg Cerddoriaeth Roc yn y DU a'r UD: Anwybodaeth neu Elitiaeth?

 

EGWYL COFFI:

3.30pm - 3.45pm


SYLWADAU CLOI

3.45pm - 4.30pm

Yr Athro Helena Gaunt (Pennaeth, CBCDC).