Athro o PDC yn cael ei wobrwyo am gyflawniad eithriadol yng ngŵyl ffilm UDA

Florence Ayisi Award at SVAFF 1Mae’r Athro Florence Ayisi o Brifysgol De Cymru wedi cael ei chydnabod am ei chyflawniad eithriadol ym myd ffilm, yng Ngŵyl Ffilmiau Affricanaidd Silicon Valley yng Nghaliffornia.
Florence Ayisi Award Bronze Men
Cyflwynwyd Gwobr Llwyddiant Arbennig i’r gwneuthurwr ffilmiau dogfen sydd wedi ennill sawl gwobr yn yr ŵyl, lle dangoswyd ei ffilm ddiweddar, The Bronze Men of Cameroon.

Yn ystod taith yr Athro Ayisi i’r Unol Daleithiau, ymwelodd â UC (Prifysgol California) Santa Barbara a’r Ganolfan Astudiaethau Affricanaidd yn UCLA yn ystod y daith, lle rhoddodd ddarlithoedd a rhannu mewnwelediadau i’w hymchwil yn PDC.

Dywedodd Jude Akudinobi, Athro Astudiaethau Ethnig yn UC Santa Barbara: “Mae brwdfrydedd di-flewyn-ar-dafod yr Athro Ayisi dros addysgu, gwreiddioldeb cymhellol a threiddgarwch atyniadol, yn plethu elfennau sy’n ymddangos yn wahanol i iachusrwydd addysgegol swynol, yn atseinio o fewn cymuned ein campws.

“Yn nodedig, canfu’r myfyrwyr fod ei chyflwyniadau, wedi’u hategu gan wybodaeth ryfeddol o sinema, cynhyrchu diwylliannol a methodolegau beirniadol cyfoes, yn ddyfeisgar iawn, gyda nifer sylweddol bellach yn ysgrifennu eu prosiectau ymchwil papur tymor ar gorff o waith yr Athro Ayisi.”


#mmd.cy