Dr Rhiannon M Williams chaired post-show discussion panel at the Sherman

mags

Bu Dr Rhiannon M Williams, darlithydd ar radd BA Theatr a Drama, yn cadeirio sgwrs ar ôl y sioe Mags gan gwmni Pluen yn y Sherman ar y 27ain o Fedi. Mae cyd-gyfarwyddwyr artistig cwmni Pluen, Gethin Lloyd Evans ac Elgan Rhys, yn raddedigion o’r radd BA Theatr a Drama. 


Dr Rhiannon M Williams, a lecturer on the BA Theatr a Drama degree (Welsh Medium), chaired post-show discussion panel at the Sherman on the 27th of September for the production of Mags by Cwmni Pluen. Cwmni Pluen’s co-Artistic Directors, Gethin Lloyd Evans and Elgan Rhys, are graduates of the BA Theatr a Drama (Welsh Medium) degree.

#mmd #mmd.cy