Lansio Llyfr / Book Launch: Dr Geraint D'Arcy

Lansio Llyfr / Book Launch: Dr Geraint D'Arcy

Cafodd monograff Geraint D’Arcy, Critical Approaches to TV and Film Set Design, ei lansio ar y 9fed o Dachwedd yn yr ATRiuM. Dyma’r llyfr cyntaf o’i fath a gellir ei brynu nawr drwy Routledge am bris gostyngol ac o bob siop lyfrau ar-lein dda. 


Geraint D’Arcy’s monograph Critical Approaches to TV and Film Set Design was launched on November 9th at the ATRiuM. The book, the first of its kind, is now available for purchase via Routledge at discount and all good online book stores.

#mmd #mmd.cy