Cyhoeddwyd erthygl ddiweddaraf Dr Philip Cowan ar sinematograffi ym mis Rhagfyr 2020

Dr Philip Cowan - article on cinematography December 2020, in Projections: The Journal for Movies and Mind, which is the journal of The Society for Cognitive Studies of the Moving Image (SCSMI)

Cyhoeddwyd erthygl ddiweddaraf Dr Philip Cowan ar sinematograffi ym mis Rhagfyr 2020, yn Projections: The Journal for Movies and Mind, sef cyfnodolyn The Society for Cognitive Studies of the Moving Image (SCSMI). Mae'r Gymdeithas yn meithrin ymchwil ryngddisgyblaethol ym meysydd hanes delwedd symudol, a’i theori, estheteg, athroniaeth a gwyddoniaeth wybyddol. 

Fel sinematograffydd gweithredol, mae ymchwil Dr Cowan yn cwmpasu ailasesu materion yn ymwneud ag awduraeth ffilm, a ddisgrifiwyd fel ‘adolygiadol’, ac sy’n archwilio estheteg sinematograffi. 

Yn yr erthygl, Post-Carroll: Functional Elements of the Moving Image, a gyhoeddwyd mewn rhifyn arbennig o'r Cyfnodolyn ar estheteg ddadansoddol, mae Dr Cowan yn ystyried sut y gellir ymgorffori ystyr wrth adeiladu delwedd ffilm. “Yn aml, dim ond fel cyfrwng ar gyfer cyfathrebu naratif y gwelir elfennau sinematograffig ffilm, yn hytrach nag ymgorffori agweddau ar ystyr yn y ffordd y cânt eu hadeiladu”. 

Dyma’r cam diweddaraf yn ymchwil barhaus Dr Cowan yn y maes hwn, ar ôl cyflwyno mewn cynadleddau eisoes yn 3edd Gynhadledd Ryngwladol IMAGO ar Addysgu ac Ymchwilio Sinematograffeg a gynhaliwyd yng Ngwlad Belg yn 2019, ac yng nghynhadledd SCSMI a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Talaith Montana UDA yn 2018. 

#mmd.cy