Dyfarnwyd Cymrodoriaeth y Cynulliad Cenedlaethol i’r Athro Paul Carr

Paul Carr photo

Llongyfarchiadau i Paul Carr, Athro Dadansoddi Cerddoriaeth Boblogaidd ym Mhrifysgol De Cymru, am sicrhau Cymrodoriaeth y Cynulliad Cenedlaethol i weithio ar adroddiad ar gyfer y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn cofnodi effeithiau Covid-19 ar y diwydiant cerddoriaeth. Bydd yr adroddiad yn canolbwyntio'n benodol ar yr hyn y gall Cymru ei ddysgu oddi wrth wledydd eraill o ran cefnogaeth breifat a chyrff cyhoeddus.

#mmd.cy