Prof Richard Gough was shortlisted for the 2019 TaPRA Editing Prize

Llongyfarchiadau i’r Athro Richard Gough ar gyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Golygu Cymdeithas Ymchwil i Theatr a Pherfformio (TaPRA) 2019 am ei waith golygyddol ar y canfed rhifyn o Performance Research dan y teitl 'On Reflection: Turning 100'! Nod y wobr yw cydnabod cyfraniad rhagorol am gasgliadau sydd wedi’u golygu, ar ffurf llyfr neu gyfnodolyn. Cyhoeddir yr enillydd yng nghynhadledd TaPRA yng Nghaerwysg  ym mis Medi.


Congratulations to Professor Richard Gough on being shortlisted for the 2019 Theatre and Performance Research Association (TaPRA) Editing Prize for his editorial work on the 100th edition of Performance Research titled 'On Reflection: Turning 100'! The prize aims to recognize outstanding contribution of edited collections, in book or journal forms. The winner will be announced at the TaPRA conference in Exeter in September.

#mmd #mmd.cy