Prosiect sy'n archwilio'r cysylltiadau diwylliannol rhwng y Cymry a phobl Khasi Gogledd Ddwyrain India yn ennill Gwobr Effaith ac Arloesi PDC

Impact Awards - Lisa Lewis, Gareth Bonello and Helen Davies

Dr Helen Davies, Yr Athro Lisa Lewis, Dr Gareth BonelloCynhaliodd Prifysgol De Cymru (PDC) ei Gwobrau Effaith ac Arloesi blynyddol neithiwr, i ddathlu ymchwil sy'n cael effaith ar y gymuned a chymdeithas ehangach yng Nghymru, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. 


Eleni, derbyniwyd 26 o geisiadau gan sbectrwm eang o ddisgyblaethau a gan ymchwilwyr ar wahanol gamau o'u gyrfaoedd.  Mae'r prosiectau ar y rhestr fer yn mynd i'r afael â rhai o'r heriau mwyaf arwyddocaol sy'n wynebu cymdeithas heddiw, o hyrwyddo cydlyniant cymunedol i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, ac o hyrwyddo cydraddoldeb i wella mynediad at ofal iechyd i bawb.


Enillwyd y wobr am Effaith ar Ddiwydiannau Creadigol gan yr Athro Lisa Lewis am 'Hwyluso ymwybyddiaeth ddiwylliannol rhwng Cymru a'r gymuned Khasi'.


Mae’r cysylltiadau diwylliannol rhwng y Cymry a phobl Khasi yng Ngogledd Ddwyrain India wedi cael eu hadfywio drwy ymchwil arloesol gan Ganolfan Astudio Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach PDC. Maen nhw wedi cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ymhlith cymunedau yn India a Chymru o hanes y cyfnewid diwylliannol rhwng y Cymry a’r Khasi drwy ddefnyddio amryw o ffurfiau celf. Mae hwn hefyd yn fodel o  gydweithredu diwylliannol rhyngwladol ac mae'n dangos sut y gall arfer artistig helpu cymunedau i ddod i delerau â'u hanesion cymhleth a chudd.#mmd.cy