Wonderbrass create lockdown resources

Rob Smith portrait

Bu Dr. Rob Smith, a'r band cerddoriaeth gymunedol Wonderbrass, yn brysur yn ystod y cyfnod clo gan greu nifer o adnoddau cerddoriaeth ddigidol sydd ar gael i'r cyhoedd ar eu gwefan. Mae'r prosiect hwn a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru wedi bod yn ffordd i'r band gyfarfod yn rheolaidd drwy’r cyfnod clo dros y gaeaf; cyd chwarae, canolbwyntio ar bethau sy'n cael eu hesgeuluso yn ystod ymarferion arferol a chynnig adnoddau i'r cyhoedd. Mae croeso mawr i chi brofi, neu os hoffech ymuno yn y prosiect arloesol hwn, gallwch e-bostio [email protected] 

Dr. Rob Smith, and community music band Wonderbrass, have been busy during lockdown creating a number of digital music resources which are publicly accessible on their website. This Arts Council of Wales-funded project has been a way for the band to meet regularly through winter lockdown; to play together, focus on things that get neglected during normal rehearsals and to offer resources to the public. You are very welcome to experience or if you would like to join in this pioneering project, you can email [email protected] 

#mmd #mmd.cy